در سال ١٨۴٨ در شیکاگو تولیدکنندگان گندم برای فروش محصولات خود نیاز به بازاری داشتند تا معاملات نقدی را انجام دهند یعنی گندم بدهند و پول آنرا بستانند.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | 20 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

تحليل بنيادي مبتني بر اين فرض است كه اوراق بهادار (و بازار به عنوان كل) داراي ارزش ذاتي است كه به وسيله سرمایه‌گذاران قابل برآورد است. ارزش اوراق بهادار تابعي از يك سري متغيرهاي بنيادي است كه تركيب اين متغيرها بازده مورد انتظار همراه با سطح ریسک مشخص را ايجاد مي كند. در تحلیل بنیادی برآورد ارزش ذاتي سهام از طريق ارزيابي متغيرهاي بنيادي انجام مي‌شود. ارزش ذاتي برآورد شده سپس با ارزش بازار سهام مقايسه مي‌شود.اگر ارزش بازار كمتر از ارزش ذاتی باشد زمان براي خرید مناسب است واگر ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد، زمان براي فروش مناسب است.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | 20 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

سرمایه گذاران طی دو دهه اخیر توجه بیشتری به صندوقهای سرمایه گذاری مشترک نموده اندو طوری که برای بسیاری از سرمایه گذاران سرمایه گذاری در بورس را سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک تعبیر می کنند.در همین روند،صندوقهای سرمایه گذاری مشترک با بکارگیری ابزارها وشیوه های مختلف فعال هستند.در بخش تئوری ،سرمایه گذاری در صندوقهای سرمایه گذاری بسیار کارآمد و جذاب است اما این کار در عمل نیاز به دقت وتوجه زیادی در بررسی وتحلیل دارد.ادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | 20 | نویسنده : سجاد سالاری |
 

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاریادامه مطلب
تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۱۱/۰۲ | 20 | نویسنده : سجاد سالاری |


انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران از طريق كارگزاران انجام مي‌شود. این کارگزاران که در  انجام معاملات نقش نماینده خریدار و یا فروشنده را ایفا می‌کنند، دارای مجوز کارگزاری از سازمان و عضو بورس هستند. همه کارگزاران موظف به انجام وظایف خود در چارچوب قوانین و مقررات موجود هستند و سرمایه‌گذار می‌تواند برای معاملات اوراق بهادار کارگزار خود را با توجه به معیارهایی از قبیل انجام به موقع سفارش، دادوستد سهام با مناسب‌ترین قیمت و نحوه ارائه خدمات جانبي انتخاب نماید.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | 12 | نویسنده : سجاد سالاری |

اطلاعات لازم در زمینه نماد ،موضوع، شرکت، اطلاعات اعضای هیئت مدیره و سایر اطلاعیه های لازم دربازه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینکتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | 12 | نویسنده : سجاد سالاری |


برای مطالعه اخبار بورس بر روی لینک زیر کلیک کنید.

لینکتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | 12 | نویسنده : سجاد سالاری |


برای دانلود بانک های اطلاعاتی بورس بر روی لینک زیر کلیک کنید

لینکتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | 12 | نویسنده : سجاد سالاری |
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | 12 | نویسنده : سجاد سالاری |
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | 12 | نویسنده : سجاد سالاری |برای دیدن لیست حسابرسان بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اینجا کلیک کنیدتاريخ : چهارشنبه ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | 11 | نویسنده : سجاد سالاری |

تصويب نامه شوراي عالي اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسي

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت تعاون ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

 

     شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسي در جلسه مورخ 27/11/1387 بنا به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارائي و وزارت تعاون و به استناد مواد «34» تا «38» قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم «44» قانون اساسي ـ مصوب سال 1387 مجلس شوراي اسلامي ـ آئين‌نامه اجراي فصل ششم قانون ياد شده موضوع توزيع سهام عدالت را به شرح زير تصويب نمود:ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | 2 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

يكي از عواملي كه در توسعه و رشد بازار سرمايه نقش موثري دارد آشنايي سرمايه گذاران و معامله گران بازار سرمايه با روشهاي تجزيه و تحليل اوراق بهادار و افزايش توان تحليل گيري آنها است . بي شك از طريق تجزيه و تحليل دقيق و هوشيارانه مي توان ريسك بازار سرمايه يا مخاطره سرمايه گذاران را تقليل داد و جلوي ضرر و زيان افراطي و ناشي گري حاصل از برآيند سرمايه گذاري را خنثي نمود . با توجه به سياست هاي اخير بورس اوراق بهادار در خصوص گسترش جغرافيايي و موضوعي بورس كه در پي آن تالارهاي متعدد منطقه اي در اقصي نقاط كشور ايجاد شده است يقيناً مي طلبد كه فرهنگ عامه سرمايه گذاري در بازار سرمايه تقويت گردد .ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | 2 | نویسنده : سجاد سالاری |
قانون نحوه انتشار اوراق مشاركتادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | 2 | نویسنده : سجاد سالاری |

نوآوری مالی عمده ای كه در دهه ۱۹۸۰ پای گرفت و بر نقش واسطه های مالی در بازار سرمایه عمیقاً اثر گذاشت، پدیده تبدیل به اوراق بهادار كردن دارایی ها[۱] بود. "تبدیل به اوراق بهادار كردن داراییها"، فرایندی است كه در آن واسطه های مالی مانند بانكهای تجاری اوراق بهادار قابل خرید وفروش را مستقیماً به سرمایه گذاران می فروشند. در این فرآیند، دارایی های مؤسسه وام دهنده به طریقی از ترازنامه آن موسسه جدا می شود، در عوض تأمین وجوه توسط سرمایه گذارانی انجام می شود كه یك ابزار مالی قابل مبادله را می خرند و این ابزار نمایانگر بدهكاری مزبور است، بدون این كه به وام دهنده اولیه مراجعه ای صورت پذیرد.ادامه مطلب
تاريخ : پنجشنبه ۱۳۸۹/۰۵/۲۸ | 1 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

 

متن کامل قانون اصل 44ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 11 | نویسنده : سجاد سالاری |

ماده 1- دراجراي مواد4و6  قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب ارديبهشت 1345، سهام شرکتهاي متقاضي پذيرش دربورس اوراق بهادار براساس شرايط وضوابط مقرر دراين آيين نامه در سه تابلو به شرح زير طبقه بندي وپذيرفته خواهدشد.

ضوابط پذيرش سهام شرکتها درتابلودوم تالاراصلي

ضوابط ارتقاي سهام شرکتها ازتابلو دوم به تابلو اول تالار اصلي 

ضوابط پذيرش سهام شرکتها درتالار فرعيادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 11 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

 بررسي روند پارامتري مشخص براي يک متغير ، به راحتي وبا در نظر گرفتن تعدا پارامترها در طول زمان امکان پذير است. اما زماني که گروهي ازمتغيرها مورد بررسي قرار  گيرند. نماگري مورد نياز است که نشان دهنده سطح عمومي پارامتر براي گروه مورد نظر باشد. به عنوان مثال تغييرات قيمت سهام يک شرکت مشخص به راحتي و با درنظر گرفتن روند قيمت سهم مذبور صورت مي گيرد، اما سطح عمومي قيمت سهام کليه شرکتها در بورس، به وسيله شاخص کل قيمت انجام مي شود. در ادامه به طور مختصر محاسبه انواع شاخص ها در بورس اوراق بهادار تهران را شرح مي دهيم.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 11 | نویسنده : سجاد سالاری |

ماده 157 قانون تجارت : سرمايه شرکت رامي توان ازطريق صدورسهام جديدوياازطريق بالابردن مبلغ اسمي سهام موجودافزايش داد.

تصميم گيري درباره افزايش سرمايه يک شرکت ازاختيارات مجمع عمومي فوق العاده است .

ماده 161 : مجمع عمومي فوق العاده به پيشنهادهيات مديره پس ازقرائت گزارش بازرس يابازرسان شرکت درموردافزايش سرمايه تصميم گيري مي کند.

پيشنهادهيات مديره درخصوص افزايش سرمايه بايدمتضمن توجيه لزوم افزايش سرمايه باشد.ضمن اينکه مجمع ،شرايط فروش ونحوه پرداخت قيمت آن راتعيين ويااختيارتعيين آن رابه هيات مديره واگذار خواهدکرد.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 11 | نویسنده : سجاد سالاری |
 

 

شركت ها اغلب انتشار سهام خود را براي جلب سرمايه گذاران آگهي مي كنند . قيمتي كه سهامدار براي تحصيل سهام مي پردازد قيمت انتشار ناميده مي شود . در اغلب موارد قيمت انتشار سهام به مراتب بيشتر از ارزش اسمي آن است . زيرا ارزش اسمي عمدتاً بسيار پايين است . تلفيقي از عوامل بازار ، مركب از مقايسه سوابق سودهاي سالانه شركت ، وضعيت مالي ، چشم اندازه هاي آتي براي موفقيت و شرايط عمومي تجارت و… قيمت انتشار را تعيين مي كند .ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 11 | نویسنده : سجاد سالاری |

شرکتهاي موجود در بورس اوراق بهادار تهران را مي‌توان به شکل زير تقسيم بندي کرد:

1-   شرکتهاي توليدي

2-   شرکتهاي سرمايه گذاري

3-   شرکتهاي ساختماني

4-   شرکتهاي پيمانکاري

5-   بانکها و ساير واسطه‌هاي مالي (ليزينگها)

هرکدام از اين گروه شرکتها را بايد براساس نوع فعاليت آنها ارزيابي کرد. به طور مثال نمي توان يک شرکت توليدي را به مانند يک شرکت سرمايه گذاري ارزيابي کرد. چراکه ماهيت کار آنها با هم فرق دارد.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 10 | نویسنده : سجاد سالاری |

سرمايه گذاري دربورس اوراق بهاداربا دوديدگاه انجام مي شود:

1-بهره بردن ازروندقيمت سهم : يعني اينکه سهمي رابخريم وباقيمت بالاتري به فروش برسانيم .

2-سرمايه گذاري به منظوربهره بردن ازسودساليانه سهام : يعني خريدسهام ونگهداري آن تا تشکيل مجمع  ساليانه ودريافت سودسهام .

براين اساس سرمايه گذاري دربورس اوراق بهاداررابه سه ديدگاه تقسيم مي کنند:

1-    کوتاه مدت

2-    ميان مدت

3-    بلند مدتادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 10 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

 

به‌طور کلي مي‌توان عوامل تاثيرگذار بر قيمت سهام را به سه دسته تقسيم کرد:

الف) عوامل کلان (محيطي)               ب) عوامل صنعت            ج) عوامل خرد (دروني شرکت)ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 10 | نویسنده : سجاد سالاری |
افراد مختلف به منظور شناخت وضعيت مالي و عملكردي شركت به اطلاعات منعكس در صورتهاي مالي علاقمندند كه اين افراد را بطور كلي مي توان به صورت زير دسته بندي كرد .

بستانكاران كوتاه مدت

وام دهندگان و دارندگان اوراق مشاركت شركت ها ( بستانكاران بلند مدت )

سهامداران شركت

مديريت شركتادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 10 | نویسنده : سجاد سالاری |
 صورت‌هاي مالي اساسي عبارتند از: ترازنامه ,صورت سودوزيان,صورت سودوزيان انباشته ,صورت گردش وجوه نقدويادداشتهاي همراه صورتهاي مالي . تجزيه و تحليل اين صورتها باعث مي‌شود كه مديران شركت‌ها, صاحبان سرمايه، بستانكاران و سرمايه‌گذاران بتوانند از وضع مالي حال و آينده شركتهاي سهامي مورد نظر خود آگاه شوند و درباره آن قضاوت كنند.

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 10 | نویسنده : سجاد سالاری |
 

پس از اينكه سرمايه‌گذار، تصميم خود را نسبت به سرمايه‌گذاري در خريد يك ورقه بهادار خاص، يا مجموعه‌اي از اوراق بهادار اتخاذ كرد، براي اجراي منظور خود بايستي به يكي از كارگزاران مراجعه كرده، دستور خريد يا فروش خود را به آنها ارائه دهد.

 ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 10 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

 

بازارهاي مالي بازارهايي هستندکه درآنهاداراييهاي مالي مبادله مي شوند.داراييهاي مالي داراييهاي کاغذي هستندمثل سهام واوراق قرضه وارزش آنهابه ارزش توليدات وخدمات ارايه شده توسط شرکتهاي منتشرکننده آنهاوابسته است.تفاوت داراييهاي مالي باداراييهاي واقعي دراينست که داراييهاي واقعي ماهيت فيزيکي دارندمانند اتومبيل ,املاک ومستغلات، وسايل منزل و... .ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 10 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

 

بازارهاي مالي بازارهايي هستندکه درآنهاداراييهاي مالي مبادله مي شوند.داراييهاي مالي داراييهاي کاغذي هستندمثل سهام واوراق قرضه وارزش آنهابه ارزش توليدات وخدمات ارايه شده توسط شرکتهاي منتشرکننده آنهاوابسته است.تفاوت داراييهاي مالي باداراييهاي واقعي دراينست که داراييهاي واقعي ماهيت فيزيکي دارندمانند اتومبيل ,املاک ومستغلات، وسايل منزل و... .ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 10 | نویسنده : سجاد سالاری |

 

حيطه فعاليت بورس اوراق بهادار با معاملات مربوط به انواع اوراق بهادار همانند سهام عادي، سهام ممتاز، اوراق قرضه و اوراق مشاركت (مختص ايران)، مرتبط مي‌باشد. بورس اوراق بهادار مکانيزمي را فراهم مي‌كند تا از طريق آن پس‌اندازهاي اندك جامعه به سرمايه‌گذاري‌هاي كلان اقتصادي تبديل شود. اين ابزار كارآمد در كشورهاي پيشرفته داراي قدمت طولاني و در كشور ايران داراي پيشينه كوتاه‌مدت مي‌باشد. در ايران شروع فعاليت رسمي بورس به سال 1346 بر مي‌گردد ولي آغاز فعاليت اصلي آن از سال 1368 كه همراه با اولين برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي است مي‌باشد.ادامه مطلب
تاريخ : چهارشنبه ۱۳۸۹/۰۲/۲۹ | 10 | نویسنده : سجاد سالاری |
 

 

آیین‌نامه انضباطی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورسادامه مطلب
تاريخ : شنبه ۱۳۸۸/۱۲/۱۵ | 11 | نویسنده : سجاد سالاری |